Any Audio Record 5.2.9.547

Any Audio Record 5.2.9.547

Sorentio Systems Ltd. – 23,8MB – Freeware – Windows
5 Stars User Rating
Soft4Boost Any Audio Record is a wonderful way to record audio data going to or coming from your computer. The recordings could be your favorite video game soundtrack or a Skype video conversation. In any case, you are guaranteed a great sound quality.

The recording interface of Soft4Boost Any Audio Record looks a bit futuristic in design. It displays the audio level and overall time of recording. The recording format is displayed as well. This format is chosen by the user at the start of the recording. There is a variety of format that the application accepts so the majority of users will be satisfied.

Soft4Boost Any Audio Record is a small application that is guaranteed not to clog up your computer. It is the type of tool that many users have been looking for.

Tổng quan

Any Audio Record là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Sorentio Systems Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Any Audio Record là 5.2.9.547, phát hành vào ngày 08/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/07/2013.

Any Audio Record đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 23,8MB.

Người sử dụng của Any Audio Record đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Any Audio Record!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Any Audio Record cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản